Giá Tủ Đông Sanaky

Tất cả Alaska Sanaky Aqua
 
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-1599HY

SANAKY 1 NGĂN VH-1599HY

 • Dung tích tổng: 150 lít
 • Dung tích thực: 100 lít
 • Loại: 1 ngăn – 1 cửa
 • Công suất: 84.1W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Xuất xứ: Việt Nam

3.990.000đ 4.900.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-285A2

SANAKY 1 NGĂN VH-285A2

 • Dung tích thực: 235 lít
 • Loại: 1 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

5.430.000đ 5.950.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-255A2

SANAKY 1 NGĂN VH-255A2

 • Dung tích thực: 208 lít
 • Loại: 1 ngăn – 2 nắp bật
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

5.500.000đ 5.900.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-255W2

SANAKY 2 NGĂN VH-255W2

 • Dung tích: 195L
 • Loại: 2 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

5.510.000đ 6.000.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-365A2

SANAKY 1 NGĂN VH-365A2

 • Dung tích thực: 280 lít
 • Công suất: 122.2 W
 • Loại: 1 ngăn – 2 cánh
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Xuất xứ: Việt Nam

5.800.000đ 6.400.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-285W2

SANAKY 2 NGĂN VH-285W2

 • Dung tích thực: 220 lít
 • Loại: 2 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 120 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

5.800.000đ 6.300.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-365W2

SANAKY 2 NGĂN VH-365W2

 • Dung tích tổng: 360 lít
 • Dung tích thực: 260 lít
 • Loại: 2 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 150 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

5.900.000đ 6.550.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-405W2

SANAKY 2 NGĂN VH-405W2

 • Dung tích thực: 280 lít
 • Loại: 2 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 180 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

6.500.000đ 7.100.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 2899A3

SANAKY 1 NGĂN VH 2899A3

 • Dung tích tổng: 280 lít
 • Dung tích thực: 235 lít
 • Loại: 1 ngăn – 2 cửa
 • Công nghệ Inverter
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng

6.800.000đ 7.400.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-2899W3

SANAKY 2 NGĂN VH-2899W3

 • Dung tích tổng: 280 lít
 • Dung tích thực: 220 lít
 • Loại: 2 ngăn – 2 cửa
 • Công nghệ Inverter
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng

6.900.000đ 7.550.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-4099A3

SANAKY 1 NGĂN VH-4099A3

 • Dung tích tổng: 400 lít
 • Dung tích thực: 305 lít
 • Loại: 1 ngăn – 2 cửa
 • Công nghệ Inverter
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng

7.500.000đ 8.350.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH 4099W3

SANAKY 2 NGĂN VH 4099W3

 • Dung tích tổng 400L
 • Dung tích thực 280L
 • Loại: 2 ngăn – 2 cửa
 • Công nghệ Inverter
 • Loại gas: R600a
 • Dàn lạnh đồng
 • Bảo hành: 24 tháng

7.700.000đ 8.500.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-230HY

SANAKY VH-230HY

 • Dung tích: 230 lít
 • Loại: 7 ngăn – 1 cửa
 • Điện năng tiêu thụ: 3 Kw/24h
 • Khay nhựa
 • Loại gas: R134A
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 24 tháng

7.700.000đ 8.550.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 382K

 SANAKY 1 NGĂN VH 382K

 • Dung tích: 260 lít
 • Loại: 1 ngăn – 2 cánh lùa
 • Loại gas: R600a
 • Dàn lạnh: Nhôm
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Xuất xứ: Việt Nam

7.900.000đ 8.700.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-568HY2

SANAKY 1 NGĂN VH-568HY2

 • Dung tích thực: 410 lít
 • Loại: 1 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 191.7 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

9.500.000đ 10.550.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-5699W1

SANAKY 2 NGĂN VH-5699W1

 • Dung tích tổng: 500 lít
 • Dung tích thực: 365 lít
 • Loại: 2 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 191.7 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

9.900.000đ 10.950.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-5699HY

SANAKY 1 NGĂN VH-5699HY

 • Dung tích tổng: 500 lít
 • Dung tích thực: 410 lít
 • Loại: 1 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 191.7 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

10.300.000đ 11.350.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-668W2

SANAKY 2 NGĂN VH-668W2

 • Dung tích tổng: 660 lít
 • Dung tích thực: 485 lít
 • Loại: 2 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 191.7 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng

10.900.000đ 11.900.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-6699W1

SANAKY 2 NGĂN VH-6699W1

 • Dung tích tổng 600L
 • Dung tích thực 485L
 • Loại: 2 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 191.7 W
 • Loại gas: R134a
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Xuất xứ: Việt Nam

11.900.000đ 12.950.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-6699HY3

SANAKY 1 NGĂN VH-6699HY3

 • Dung tích tổng: 600 lít
 • Dung tích thực: 530 lít
 • Loại: 1 ngăn – 2 cửa
 • Công suất: 160.6 W
 • Loại gas: R600a
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Xuất xứ: Việt Nam

12.900.000đ 14.350.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-8699HY3

SANAKY 1 NGĂN VH-8699HY3

 • Dung tích tổng: 860 lít
 • Dung tích thực: 761 lít
 • Loại: 1 ngăn đông – 2 cánh mở
 • Công suất: 284W
 • Loại gas: R600A
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Xuất xứ: Việt Nam

15.600.000đ 17.100.000đ -40%

Trả góp 0%BH 2 năm Xem chi tiết
Xem những mặt hàng khác